سالن زیبایی الیمر با قرارگیری در منطقه سعادت آباد تهران، یکی از سالن‌های زیبایی شناخته شده شهر تهران است. با بررسی نیازهای اصلی مدیریت این آرایشگاه، در نهایت خانه معماری ملک زادگان دو طرح آلترناتیو جداگانه با بودجه های متفاوت را در اختیار مدیریت سالن زیبایی الیمر قرار داد.

سالن زیبایی الیمر

مشتری: سرکار خانم پریسا رئیسی
خدمات: طراحی، نظارت و اجرا