منطقه کردان به عنوان یکی از محدوده‌های خوش آب و هوای اطراف شهر تهران شناخته می‌شود. به منظور طراحی داخلی ویلا در این منطقه، علاوه بر شناخت روحیات اصلی صاحبِ فضا، به نکات مهمی نظیر دریافت بیشترین نور، استفاده از متریال‌های روشن و همینطور کمترین شکست در محیط داخلی ویلا توجه شد.

ویلای کردان

مشتری: ویلای کردان
تاریخ: 1398
خدمات: طراحی و اجرا
دسته‌بندی پروژه: ویلایی