هم اندیشی اول دی آرک

عنوان: معماری ایرانی
با حضور: مهندس امیرهوشنگ اردلان (معمار، شاعر، نقاش، موسیقیدان و استاد دانشگاه) با حضور افتخاری استاد کیوان ساکت (نوازنده تار)

اولین هم‌اندیشی دی آرک با عنوان “معماری ایرانی” با حضور مهندس امیرهوشنگ اردلان و حضور افتخاری استاد کیوان ساکت در تاریخ 3 مرداد ماه 1399 در پردیس سینمایی شمیران سنتر تهران برگزار شد.

در این هم اندیشی، مهندس اردلان از معماری ایرانی و روحِ حاکم بر این فضا سخن گفت. مهندس مهدیان به تاثیر موسیقی و شعر در فضای معماری سنتی ایران پرداخته و در انتها، مخاطبان دقایقی به تارنوازی زیبای استاد کیوان ساکت گوش دادند.