هم اندیشی سوم دی آرک

عنوان: معماری در راهِ همیشگی
با حضور: دکتر محمد مهدی محمودی (استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، عضو جامعه معماران فرانسه، موسس مهندسین مشاور هرم پی)

سومین هم‌اندیشی دی آرک با عنوان “معماری در راه همیشگی” با حضور دکتر محمد مهدی محمودی در تاریخ 6 آبان ‌ماه 1399 به صورت زنده (live) برگزار شد.

در این هم اندیشی که در دفتر شرکت مهندسین مشاورین هرم پی ضبط شد، دکتر محمودی به بررسی بازار کار ایران برای معماران پرداختند و راه کارهایی جهت حضور فعال در این بازار را به مخاطبان ارائه دادند.

ویدیوی کامل: