هم اندیشی پنجم دی آرک

عنوان: زندگی درونی، زندگی بیرونی، از منظر معماری
با حضور: دکتر علیرضا شیری (طبیب و آموزش دیده طرح‌واره درمانی پیشرفته از ISST لندن)

پنجمین هم‌اندیشی دی آرک با عنوان “زندگی درونی، زندگی بیرونی، از منظر معماری” با حضور دکتر علیرضا شیری در تاریخ 3 خرداد 1400 به صورت حضوری در سالن Core Hall باغ کتاب تهران و پخش به صورت زنده (live) برگزار شد.

در این هم اندیشی، دکتر علیرضا شیری به بررسی اهمیت شخصیت شناسی و اثرگذاری آن بر روی معماری و طراحی پرداختند.

ویدیوی کامل: