جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خانه معماری ملک زادگان

خانه معماری ملک زادگان با بیش از پانزده سال تجربه در حوزه ساخت، طراحی و نظارت، توانسته است به اهداف بلندی به عنوان یک دفتر معماری و ساخت دست پیدا کند. در این میان، برگزاری هم اندیشی‌های دی آرک و ارائه محصولات دست‌ساز ام زی بخش دیگری از افتخارات این خانواده بزرگ بوده است.

خانه معماری ملک زادگان

باور داریم در تمامی طرح‌ها و ایده‌های معماری و ساخت، «فضا» و «انسان» دو جزء جدایی ناپذیر از یکدیگراند. به همین دلیل، هر فضا مخصوص به صاحب آن و افرادی که در آن محیط حضور دارند طراحی می‌شود.

خانه معماری ملک زادگان

باور داریم در تمامی طرح‌ها و ایده‌های معماری و ساخت، «فضا» و «انسان» دو جزء جدایی ناپذیر از یکدیگراند. به همین دلیل، هر فضا مخصوص به صاحب آن و افرادی که در آن محیط حضور دارند طراحی می‌شود.