جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کاتالوگ رزومه

در این بخش تعدادی از پروژه های طراحی و اجرا شده توسط خانه معماری ملک زادگان در کاربری های مختلف گردآوری شده و در اختیار شما قرار گرفته است …

کاتالوگ پورتفولیو

در این بخش منتخبی از پروژه های طراحی و اجرا شده توسط خانه معماری ملک زادگان در کاربری های مختلف گرد آوری شده و در اختیار شما قرار گرفته است …

کاتالوگ اداری

در این بخش تعدادی از پروژه های اداری، طراحی و اجرا شده توسط خانه معماری ملک زادگان گردآوری شده و در اختیار شما قرار گرفته است. پروژه دفتر مرکزی شرکت رُس طبقه اول احیا این ساختمان با قدمت حدود ۵۰ سال …

کاتالوگ ویلا

در این بخش تعدادی از پروژه های ویلایی، طراحی و اجرا شده توسط خانه معماری ملک زادگان گردآوری شده و در اختیار شما قرار گرفته است. پروژه ویلایی شالکو باز طراحی نمای یک ویلا موضوع این پروژه …