دی آرک ترکیبی از دو واژه design (طراحی) و archetype (شخصیت‌شناسی) است. ما در خانه معماری ملک‌زادگان، سعی در پیاده سازی این نگرش جدید جهت تلفیق مباحث حوزه طراحی داخلی و معماری با حوزه روانشناسی و شخصیت شناسی را داریم.

نتیجه ماه‌ها تلاش و برنامه‌ریزی، بوجود آمدن نشست‌ها و دوره‌های آموزشی شد که پیش از این در داخل کشور به صورت یکپارچه و مستند، در دسترس دیگران نبوده است. نشست‌ها و دوره‌های آموزشی دی‌آرک به صورتی طراحی شده است تا تمامی علاقه‌مندان به حوزه طراحی داخلی، دانشجویان معماری، هنر و دیگر افراد علاقه‌مند بتوانند در آن شرکت کنند.

هدف دی‌آرک، جمع آوری علاقه‌مندان به حوزه هنر، طراحی داخلی و معماری در کنار یکدیگر است تا در نهایت، بتواند محلی برای شناخت بیشتر این حوزه، رشد و تعالی افراد باشد.