مجتمع سامان فضایی فارغ از هیاهوی شهری است که در محیطی عجین شده با طبیعت قرار داشت. با توجه به علاقه مندی کارفرما جناب دکتر البرزی به سبک عمارت های اسپانیایی ما از سه المان سنگ فرش انتیک قهوه ای ۲۰*۲۰ در کف،دیوار پوش سنگی انتیک زرد۱۰*۱۰ برای میز اوپن و اشپز خانه و در نهایت پرده چوبی حصیری در سالن استفاده کردیم به جرات میتوان گفت این پروژه منحصر به روحیات و خواستگاه مشتری‌طراحی‌و اجرا گردیده است
عنوان : سامان نوع : مسکونی مکان : اوین متراژ : ۱۰۰متر مربع زمان : ۱۳۸۴