جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شمیران سنتر

پروژه شمیران سنتر طراحی یک فضای اشتراکی در محدوده‌ی اقدسیه واقع در مجتمع شمیران سنتر است.

به دلیل استقرار تیم‌های مختلف استارتاپی در داخل فضای اشتراکی، برای ایجاد تمایز هر تیم، از رنگ‌های مختلف به صورت یک نوار بر روی در هر اتاق استفاده شد. با توجه به همین موضوع برای تابلوی راهنما، از طرح بازی تتریس با رنگ‌های هر تیم ایده‌ گرفته شد.

به دلیل استفاده از رنگ طوسی و تایل‌های سیمانی، فضای اتاق کنفرانس خنثی می‌باشد. با به کار بردن پوشش گیاهی و چوب، سردی فضا گرفته شد که باعث سرزندگی در این محیط می‌شود. در اتاق کنفرانس از دو المان نقش جهان و نمادهای ایران به صورت گچ بری به روی دیوار اما بی رنگ استفاده شد تا سادگی فضا حفظ شود.

طراحان ما در این فضا دو کافی شاپ برای گردهمایی‌های کوتاه مدت و بلند مدت طراحی کرده‌اند.

اطلاعات پروژه

مشتری :

خدمات :

طراحی، نظارت و اجرا

تاریخ :

پروژه ها